Beograd - OŠ "Đura Daničić"

Природне одлике ће бити приказане кроз географски положај, границе и величину;

хоризонталну и вертикалну  разуђеност; климу и живи свет и воде на копну а  друштвеноекономске  одлике кроз становништво, насеља, природна богатства и привреду. Тема укључује и проверу знања.