Kisač - OŠ „Ljudovit Štur"

Kurs je namenjen učenicima 7. razreda koji se pripremaju za opštinsko takmičenje. Sastoji se od četiri teme: 

1. Pitagorina teorema 

2. Realni brojevi 

3. Mnogougao 

4. Algebarski izrazi

Prizma osnovni pojmovi

Površina prizme

Zapremina prizme

Kurs je namenjen učenicima 8. razreda osnovne škole u prvom polugodištu.