Klenak - OŠ „23. Oktobar"

Курс има за циљ да ученицима приближи све врсте музичких инструмената, користећи аудио - визуелна средства, различите квизове и тестове.