Veternik - OŠ "Marija Trandafil"

Основни елементи креирања презентације у Power Pointu као што су избор фонта, избор боја, избор позадине, унос текста, слике, звука. План курса је реализовати планирано од  почетка па до реализације.