Gakovo - OŠ "Laza Kostić"

Aktivan raspust uz sport je nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda.

Matematika 1. razred u OS Laza Kostic u Gakovu.

Nemački jezik

Srpski jezik - Gakovo. Kurs je namenjen učenicima osnovne škole. Tematika je u vezi sa gramatikom.

razredna nastava u 2. razredu OS''Laza Kostc'' Gakovo