Beška - OŠ „Braća Grulović"

Демонстрирати ученицима какве све замке вребају на Интернету. Највише пажње посветити безбедности компјутерских уређаја, осетљивим деловима у комуникацији учесника на Интернету и злоупотреби података.