Jagodina - Elektrotehnička i građevinska škola "Nikola Tesla" 

Kurs je namenje kombinovanom učenju, osmišljen da pomogne učenicima četvrtog razreda  u savladavanju nastavnog sadržaj iz PMS