Futog - Poljoprivredna škola sa domom učenika

Kurs je namenjen učenicima poljoprivrednih škola, poljoprivrednim proizvođačima i svima koji žele da nešto nauče o vrstama i načinu primene pesticida.