Srednja tehnička PTT škola - Beograd

Израда техничке и пројектне документације за различите СТК системе;

Вођење неопходних евиденција о раду, уоченим сметњама и кваровима, као и њиховом  отклањању;

Израда предмера и предрачуна и понуде;

Употреба различитог софтвера у изради техничке и пројектне документације;


Курс намењен ученицима другог разреда Средње техничке ПТТ школе, у оквиру Пројекта "Подршка учењу на редовној настави".

Наставни материјали и теме овог курса обрађују се у оквиру предмета Електроника и материјали.

Курс је намењен ученицима трећег разреда, као помоћ при припреми за такмичење из електронике.


Poslovna informatika za 3. razred

Курс је намењен ученицима другог разреда Средње техничке ПТТ школе за потребе предмета електроника

Курс Оптички системи преноса је намењен ученицима четвртог разреда Средње техничке ПТТ школе.

Курс је намењен ученицима трећег разреда Средње техничке ПТТ школе у оквиру пројекта "Подршка учењу на редовној настави". Наставни садржаји овог курса обрађују се у оквиру предмета Основе технике дигиталног преноса.

Курс намењен ученицима четвртог разреда образовног профила Електротехничар телекомуникација.