Beograd - OŠ "Pavle Savić”

Овај курс ће обрађивати делове из Мултимедијалне секције. Намењен је члановима секције узраста од 5. до 8. разреда.

Теме које ће обухватити су:

- Обрада видео записа  (Windows Movie Maker)

- Израда презентација (PowerPoint) 

- Обрада слика (Picture Manager).

Основе програмирања у Visual Basic програмском језику је курс који се одржава у оквиру секције програмирања за старије разреде у ОШ „Павле Савић". 


Кроз различите теме, ученици се упознају са синтаксом и семантиком програмирања у Visual Basic програмском језику и припремају се за такмичења из области програмирања. 

Изучавају се: типови података, линеарне, разгранате(If-Then-Else) и цикличне(For, While, Repeat) структуре , низови...

Курс ТИО у облаку се бави прављењем презентација у Power Point програму.

 

Намењен је ученицима ОШ "Павле Савић" од петог до осмог разреда.

 

У оквиру курса, обрађиваће се теме:

-Прављење слајдова са сликама и текстом;

-Промена дизајна слајда и анимације текста и слика;

-Активирање презентације