Mašinska škola u Raškoj ima tradiciju dužu od pola veka. Osnovana je 1948. godine, kao Škola za kvalifikovane radnike.

Škola je organizovana prema svim pravilnicima o planu obrazovanja za stručne škole za treći i četvrti stepen. Zgrada škole je građena 1976. godine sa učionicama, kabinetima i drugim prostorijama čija je namena bila izvođenje nastave. Smerovi iz područja rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam uvedeni su 1997. godine. Časovi fizičkog vaspitanja se odvijaju u hali sportova u čijoj izgradnji je učestvovala i sama škola.

Budući učenici biraju jedan od 3 područja rada: mašinstvo i obrada metala, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija. Škola vrši i upis učenika sa smetnjama u razvoju na smer bravar.