U fizici nuklearna fuzija je proces u kome se više nuklearnih jezgra spaja, pri čemu se stvara teže nuklearno jezgro. To je praćeno oslobađanjem ili absorpcijom energije u zavisnosti od mase uključenih nuklearnih jezgra. Jezgra željeza i nikla imaju najveću energiju veze po nukleonu i zbog toga su ona najstabilnija od svih drugih jezgara. Fuzija dva lakša jezgra od željeza ili nikla najčešće oslobađa energiju, dok fuzija jezgra koja su teža od željeza ili nikla apsorbira energiju, obratno je kod reverznog procesa, nuklearne fisije.