U toku kursa uči se ruska azbuka i izgovor glasova. Usvajaju se osnovne ortografske veštine.