Ovo je kurs za učenike OŠ Dr Dragan Hercog koji koriste mogućnost učenja na daljinu. Ovde ćete imati mogućnost da pitate psihologa sve što želite.