На овом курсу очекује се да ученици стекну знања из граматике и књижевности.