Ovaj kurs organske hemije obuhvata osnovno gradivo organske hemije za osnovnu školu.