Ovaj kurs vas vodi u svet muzičke umetnosti. 
Slušaćemo muziku, pevati, naučiti da čitamo note i time nam dati mogućnost da sviramo divne stvari.