Kurs je namenjen učenicima 7. razreda OŠ i svim starijim učenicima koji nisu savladali Pitagorinu teoremu