Курс је намењен ученицима осмог разреда пре уписа у средње школе.

Професионална оријентација је сложен поступак при избору занимања чији је циљ да појединца усмери за ону групу занимања у којима би веома вероватно имао највише успеха и задовољства у раду. Професионалну оријентацију радимо кроз петофазни модел који подразумева следеће фазе : 

1.САМОСПОЗНАЈА

2.ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАНИМАЊИМА И КАРИЈЕРИ

3.ПУТЕВИ ОБРАЗОВАЊА

4.ОДЛУКА

5.УПИС