Dodatna nastava ( priprema učenika za matematička takmičenja): zadaci sa takmičenja iz matematike prevedeni na Slovački jezik.