Namenjeno učenicima prvog razreda (od 1. do 4.) osnovne škole, da ponove i uvežbaju nastavno gradivo i steknu dodatna znanja iz odredjenih predmeta. Da procene svoje znanje i da uče kroz igru.


Určené pre žiakov prvej triedy (1-4) základnej školy, pre opakovanie a učenie a získať ďalšie vedomosti v niektorých predmetoch. Aby vyhodnotili  svoje znalosti a učili sa cez hru.

Určené pre komunikáciu učiteľ - žiak - rodič, škola - rodič.