Курс је намењен ученицима седмог и осмог разреда основне школе и има за циљ како савладавање наставних садржаја из дате областе, тако и проширивању стечених знања.
Срећно у даљем раду!