Овај курс је намењен ученицима виших разреда који желе да више сазнају односима боја и њиховој примени у животу.