Ovaj kurs je namenjem učenicima od prvog do osmog razreda kao dopuna redovnim časovima engleskog jezika.