Ovaj kurs omogućava sticanje dodatnog znanja o ćeliji učenicima koji se pripemaju za takmičenje.