Kurs je namenjen učenicima osnovne škole radi lakšeg savladavanja školskog gradiva.