Kurs je namenjen ucenicima I razreda smera turisticki tehnicari iz predmeta turisticka geografija.