Obuka korisnika

Ivana Roksandic

Kurs je namenjen učenicima petog razreda osnovne škole, u nameri da upotpuni znanje i olakša razumevanje nastave likovne kulture.

Marija Jovanovic

Nataša Samardžić

Kurs je namenjen učenicima trećeg razreda gimnazija i srednjih stručnih škola.Učenici se upoznaju sa pojmom niza,konvergencije i granične vrednosti niza, te sa posebne dve vrste niza-aritmetičkim i geometrijskim.

Prizma je poliedar kome su dve strane dva podudarna i paralelna mnogougla. Ti podudarni i paraleni mnogouglovi nazivaju se baze prizme.Baze prizme leže u dve paralelne ravni. Ako su sve bočne ivice normalne na bazu onda je prizma prava. Ona je pravilna ako su joj baze pravilni mnogouglovi.

Ako su baze paralelogrami onda se prizma naziva paralelopiped i ima šest strana. Specijalni slučajevi paralelopipeda su

Visina H prizme je dužina normale koja je spuštena iz bilo koje tačke jedne baze na ravan druge baze.

Prizma ima 2 baze i omotač. 

Slede formule za izračunavanje površine i zapremine prizme: 

P=2B+M  

V=BH.

Najpoznatije prizme su: kocka, kvadar, pravilna četvorostrana prizma, pravilna trostrana i pravilna šestostrana prizma.

Курс је намењен комбинованом учењу, осмишљен да помогне ученицима првог, другог и трећег разреда гимназија и средњих стручних школа у савладавању наставних садржаја из тригонометрије...