Vršac - OŠ „Jovan Sterija Popović"

Курс садржи 6 области, тема, које ће се изучавати током 15 дана. Првog данa курса је упознавање полазника са начином и правилима рада, као и са техничким особеностима алата за учење, тј. навигацију. Наредних 12 дана наизменично се обрађују и утврђују лекције, а полазници се тестирају 10-минутним тестом. Наставни садржаји су равномерно распоређени и не представљају временски и ресурсни терет полазницима. 14. дан је предвиђен за обнављање целокупног садржаја курса. 15. дана одржава се велики тест знања. 

Уводна лекција би била уопштено о животном станишту и животној заједници где би се објаснило о условима живота у одређено станишту, прилагођености условима живота, односу између живих бића и ланац исхране.  Затим следе лекције водена станишта и заједнице, копнена станишта и заједнице а затим и култивисана станишта. Било би 4 - 5 лекција у оквиру ове теме. Свака лекција имала би (зависи од станишта) до 10 подтема, задатак, и тест на крају лекције.

Курс Материјали и њихова својства намењен је ученицима трећег разреда основне школе из предмета Природа и друштво.

У току курса ученици ће сазнати који и какви материјали постоје и човековој околини и каква својства они имају. Учиће о води, ваздуху, магнетима и употреби материјала у свакодневном животу човека.

Листа курсева

Делови дана

Дани у седмици

Месец и година

Интернет курс о реченицама са нагласком на реченичне облике, прикладној употреби сваког од обрађених облика, реченице по значењу, затим по саставу, као и употреба знакова интерпункције у комбинацији са управним и неуправним говором. Овај курс се не може користити самостално већ као средство  проширивања већ обрађених и утврђених лекција у редовној настави.Курс је изборни и није обавезан за све ученике већ само за оне који то желе и имају техничких могућности код куће.