Krivaja  - OŠ "Vuk Karadžić"

Курс је намењен ученицима другог разреда као подршка у редовној настави и ван- наставним активностима.