Šid - OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"

Систематизација градива из биологије за ученике 5. разреда  у школи за децу са сметнјама у развоју.

Курс је замишљен као подршка ученицима са сметњама у развоју за припремање завршног испита из наука: географија, историја, биологија, физика, хемија; процена остварености измењених образовних стандарда