Veternik - OŠ „Mihajlo Pupin"

Интернет 


Појам електронске комуникације. Препоруке за безбедно понашање на Интернету. Електронска пошта. Појам дискусије и коментара на Интернету, инстант порука, блога, форума, видео-конференције, електронског учења и учења на даљину. Дигитална библиотека.


Обрада наставне теме Кичмењаци у 6. Разреду основне школе из Биoлогије. Кимењаци - грађа и разноврсност .Рибе - начин живота, грађа и корелација са стаништем (шаран). Разноврсност (ајкуле, раже, штитоноше,кошљорибе), значај.

Водоземци - начин живота, грађа и корелација са стаништем (жаба). Размножавање и развиће. Разноврсност (жабе, даждевњаци, мрмољци), значај. Гмизавци - начин живота, грађа и корелација са стаништем (гуштер). Размножавање, регенерација. Разноврсност (гуштери, змије, корњае, крокодили), значај. Изумрли гмизавци.Птице - начин живота, грађа и корелација са стаништем. Размножавање, брига о потомству. Сеоба птица. Разноврсност (патке, гуске, роде, апље, коке, детлии, грабљивице, сове, голубови, Сисари - наин живота, граа и корелација са стаништем. Размножавање и развие, брига о потомству. Миграције и зимски сан. Разноврсност (торбари, бубоједи, слепи мишеви, мајмуни, глодари, зееви, перајари, слонови, звери, китови, копитари, папкари), значај.

Растављање на чиниоце полинома типа аx + bx, а2 - b2 , а2 + 2аb + b2. Растављање на чиниоце може се искористити и за решавање једначина облика аx2 + bx = 0 и x2 - c2 = 0 .