Subotica - OŠ „Miloš Crnjanski"

У овом курсу представићемо електричне машине и уређаје.

Техничко и информатичко образовање Техничко и информатичко образовање Техничко и информатичко образовање