Đurđin - OŠ „Vladimir Nazor"

Пројекат ПО.8 -"Које је занимање за мене" намењен је ученицима осмог разреда  основне школе који се налазе пред избором будућег занимања,  односно,  средње школе и образовног профила који до њега води.

Састоји се из пет тема : ФАКТОРИ ИЗБОРА ЗАНИМАЊА, ИНТЕРЕСОВАЊА, СПОСОБНОСТИ, ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ И ЗАНИМАЊА-ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ. 

Свака  од тема има свој опис, текст који треба да прочитају и тест, односно,  упитник који треба да ураде. 

На крају курса ученици треба да сачине ранг листу од три занимања-образовна профила , која ће бити уписана као прве три жеље на њиховој листи жеља приликом избора средње школе