Subotica - OŠ "Matko Vuković"

Osnovni pojmovi o Microsoft Office Excel-u 2010

Kurs je namenjen učenicima osmih razreda radi lakšeg savladavanja upotrebe tabelarnih proračuna kakav je Excel.

Kurs je podeljen na osam tematskih celina u okviru kojih će pored  teoretskih delova gradiva u vidu programirane nastave ili tutorijala na vizuelno prihvatljiv način učenik savladavati planirano gradivo pri čemu će na kraju svake tematske celine imati praktične zadatke za rešavanje. Tematske celine koje će se obrađivati su redom:

Radna sveska, radni list

Unos podataka

Rad sa formulama

Grafički objekti

Grafikoni i dijagrami

Baza podataka

Filteri

Štampanje