Sremska Mitrovica - OŠ "Sveti Sava"

Наставни садржај - дељење у N, дељивост појединим бројевима и декадним јединицама, прости и сложени бројеви, NZS, NZD.

Курс ће се одвијати паралелно са наставом.Очекује се да на крају ученици стекну знања и вештине да дељивост бројева примене у практичним задацима.