Maradik - OŠ "Branko Radičević"

Понављање математичких појмова ( разломачка црта, бројилац, именилац, прави разломак, неправи разломак, мешовит број, децимални број) кроз кратке примере и задатке. Употреба разломака у свакодневном животу.

Курс је намењен ученицима петог разреда, мада се може користити и за припрему ученика за матуру.