Novi Sad - OŠ „Vuk Karadžić"

Упознавање ученика са опасностима које се крију на Интернету како у домену софтвера тако и у комуникацији. Савети за безбедно понашање и заобилажење поменутих опасности

Појам и подела материјала (природни, вештачки). Врсте и својства материјала (физика, хемијска и механика):дрво, папир, текстил, кожа, пластини материјали.