Vinča - OŠ "Nikola Tesla"

Курс Безбедност на Интернету,  намењен је ученицима, њиховим родитељима, као и  другим који користе Интернет да би им помогао да избегну лоше стране које Интернет са собом носи.