Smederevo - OŠ "Dositej Obradović"

Упознавање ученика са аритметичким операцијама, наредбом гранања и бројачким циклусом For ,,, Next.