Kurs je osmišljen za učenike petog razreda osnovne škole sa ciljem da se upoznaju sa razlikama između dva najznačajnija dijalekta engleskog jezika. Zajedno ćemo usvajati gramatičke nijanse, drugačije reči i načine njihove upotrebe, kao i razlike u izgovoru i pisanju na drugačiji i zanimljiviji način.