Овај курс ће омогућити ученицима седмог разреда да нешто више сазнају о државама које чине северну, средњу и јужну Америку.