Upoznati se sa najvećim praznicima kod Srba.Kurs je namenjen učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole.