Kurs je namenjen ucenicima treceg razreda ekonomskog smera, radi savladavanja nastavnog sadrzaja iz oblasti subjekata prava.