Како је Талес измерио висину пирамиде схватајући да се свако тело односи према својој сенци са истим коефицијентом